για μένα

Εκτός από την εργασία του Προπονητή του Προσωπικού που ασχολείται με τη διεξαγωγή των μαθημάτων στο Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη των Προσωπικών τους Προπονητές Fit-Academy. Μεταφέρω γνώση στους ανθρώπους που θέλουν να αποκαλύψει τον εαυτό σας σε αυτό το επάγγελμα. Αν θέλετε να έρθετε μαζί μου στην πορεία δείτε εδώ και μάθετε πότε πραγματοποιείται η πλησιέστερη έξοδο.

Σας καλώ να συνεργαστούν!

Skip to toolbar